Konsolosluk Hizmet Merkezi tarafından Aracılık

Bazı durumlarda, Dış İşleri Bakanlığı’ndaki Konsolosluk Hizmet Merkezi (Consular Service Centre - CDC) yurtdışından belge talep etmek ve/veya yurtdışında belge tasdik ettirmek isteyen Hollanda uyruklular için aracılık yapabilir. Bu hizmeti posta veya e-posta yoluyla talep edebilirsiniz. Aracılık 8 ila 12 aylık bir süre alabilir ve belge başına maliyeti 131€’dur.

CDC kimlere aracılık edebilir?

Konsolosluk Hizmet Merkezi (CDC), bazı durumlarda yurtdışından belge talep eden ve/veya yurtdışında belge tasdik ettirmek isteyen Hollanda uyruklular için aracılık yapabilir. Aracılık hizmetinin mümkün olup olmaması belgenin geldiği ülkeye bağlıdır. Bazı ülkeler sadece belgenin ilgili olduğu kişiye, veya bu kişilerin aile üyelerine belge tanzim eder.

CDC hangi türde belgeler için aracılık edebilir?

Yurtdışından sadece bazı belgeleri talep edebilirsiniz. Sadece bazı belgeleri yurtdışında tasdik ettirebilirsiniz. Bunlara örnek olarak doğum sertifikaları ve konsolosluk medeni durum belgeleri Hollanda Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’nda düzenlenebilir.

Medeni durum belgeleri için en yaygın örnekler şunlardır:

  • Doğum sertifikasının resmi kopyası
  • Evlilik cüzdanının resmi kopyası
  • Boşanma belgesinin resmi kopyası
  • Ölüm belgesinin resmi kopyası
  • Ebeveynliğin tanınmasına ilişkin bildirimin resmi kopyası

Ne yapılmalı

Konsolosluk Hizmet Merkezi (CDC), Türkiye kaynaklı belgeler için başvuru ya da tasdik konusunda size yardımcı olamaz.

Konsolosluk Hizmet Merkezi (CDC) ile irtibata geçme

Posta adresi

Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Hollanda

Telefon numaraları ve e-posta adresi

Hollanda içinden 1400 (Kamu Bilgi Hizmeti)
Yurtdışından: + 31 (0) 77 465 6767

E-posta: info.consulair@minbuza.nl