Sürdürülebilir kentsel planlama

Coğrafi konumu nedeniyle Hollanda’nın sürdürülebilir kentsel planlama konusunda pek çok deneyimi bulunmaktadır.

Hollanda Ren, Maas ve Scheldt gibi büyük Avrupa nehirlerinin deltasında yer alan yoğun nüfuslu bir ülkedir. Hollanda’nın büyük bir kısmı deniz seviyesinin altındadır. Nüfus artışı, kentleşme, altyapı baskısı ve iklim değişikliğinin etkileri gibi zorluklarla baş etmek için mekansal planlamada inovatif ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Hollanda’nın bu konuda pek çok deneyimi bulunmaktadır.

Bazı örnekler:

Yeniden kullanım

Malzemelerin yeniden kullanımı Hollanda ekonomisinde giderek daha merkezi bir hale gelmektedir. Enerjinin ve hammaddelerin boşa harcanması minimumda tutulmaktadır. Hollanda döngüsel ekonomi oluşturma konusunda diğer ülkelerle fikir paylaşma konusunda isteklidir.

Bisiklet

Hollanda’daki bisiklet sayısı insan sayısından daha fazladır. Hollandalılar bu ucuz, sağlıklı ve yeşil ulaşım aracını yaygın olarak kullanırlar. Hollandalılar bisiklet yollarını güvenli bir şekilde kentsel altyapı içine entegre etme konusunda uzmanlardır.

Yollar

Hollanda yolları sürdürülebilir ve interaktiftir. Trafik akışı, trafik hacmine ve hava koşullarına göre, yollar üzerindeki bilgi panelleri aracılığıyla yönetilmektedir.

Sürdürülebilir inşaat

Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olan Hollanda’da alan etkin bir şekilde kullanılmak zorundadır. Hollanda’nın yeşil inşaat yöntemleri konusunda pek çok bilgisi bulunmaktadır. Giderek daha fazla konut enerji-nötr hale getirilmektedir.

Taşkın güvenliği

Deniz seviyesinin yükselmesine ve iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı korunma Hollanda için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle Hollanda’nın çok yaygın bir sedde ve taşkın koruma sistemi bulunmaktadır.