Su, iklim ve enerji

Hollanda, kısmen deniz seviyesinin altında bulunan yoğun nüfuslu bir ülkedir. Bu nedenle Hollanda, kentleşme, altyapı ve iklim değişikliği ile nüfus artışı konusunda pek çok deneyim sahibidir.

Su yönetimi

Hollanda deltası dünyanın en iyi taşkın koruma yapılarına sahiptir. Hollanda nüfusunun %70’i deniz seviyesinin altında yaşamaktadır. Bu nedenle Hollanda’nın taşkın kontrolü ve temiz su konusunda çok büyük deneyimi vardır.

Hollanda, sulama, emniyetli nehir kıyıları ve temiz içme suyu gibi suyla ilgili konularla baş etmek için tüm dünyada diğer ülkelerle birlikte çalışmaktadır. Ülkemiz aynı zamanda Afrika, Orta Doğu ve Asya’da 7 uluslararası nehir havzasının sınıraşan yönetimine katkıda bulunmaktadır.

Su yönetimi alanında Hollanda’nın bilgisini ve deneyimini tanıtmak amacıyla Uluslararası Su İşleri Özel Temsilcisi atanmıştır.

İklim ve enerji

Hollanda sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek istemektedir.

Hollanda CO2 emisyonlarını azaltma ve doğal kaynakların tükenmesi konusundaki uluslararası anlaşmaları onaylamaktadır.