Kalkınma işbirliği

Hollanda, dünyayı daha güvenli ve istikrarlı, daha az yoksulluk ve eşitsizliğin olduğu bir yer hale getirmek için çalışmaktadır. Bunun için de, adil ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi, ihtilaflara, iklim değişikliğine ve kaynak kıtlığına uluslararası çözüm bulmayı amaçlayan kalkınma işbirliği yolunu kullanmaktadır.

Hedefler

Hollanda’nın kalkınma işbirliğine yaklaşımı tamamıyla insanların hakları ve fırsatları ile ilgilidir. Herkes kendi ayakları üzerinde durabilmeli ve başarılı hayatlar sürdürebilmek için fırsatlara sahip olmalı. Hollanda aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerinin istikrarı temin etmesi ve kendi halklarını korumasını istemektedir.

Kalkınma işbirliği konusunda Hollanda Hükümeti’nin üç hedefi bulunmaktadır:

  • Tek bir nesilde aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması
  • Tüm dünyada en yoksul ve en hassas nüfusların da faydasına olcak şekilde sürdürülebilir, kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesi
  • Hollanda şirketlerinin yurt dışında başarısının temin edilmesi.

Hollanda’nın başarılı olduğu işleri yapmak

Sonuca ulaşmak için Hollanda uzmanlık sahibi olduğu alanlarda yatırım yapmaktadır:

Bu konular çerçevesinde, kadın hakları, iklim değişikliği ve girişimciliğin teşvik edilmesine özel önem atfedilmektedir.

Yardım, ticaret ve yatırım

Hollanda mümkün olduğunca ticarete yardım sağlamaktadır. Toplumdaki en yoksul ve en hassas gruplar dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki insanların faydalanacağı şekilde bütün dünyada sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır.

Hollanda’nın faaliyetleri şu konulara odaklanmaktadır:

  • uluslararası pazarlara daha fazla ve daha iyi erişim
  • düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde özel sektörün güçlendirilmesi
  • ticaret ve yatırımın teşvik edilmesi
  • adil vergilendirme
  • üretim ve pazarlama zincirlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi.