İnsan hakları

İnsan hakları her yerde herkese her zaman uygulanır. Her kimsenin önemli olduğu demokrasi anlayışının temeli insan haklarıdır. Bu nedenle Hollanda tüm dünyada insan haklarının savunucusu olmaya kendini adamıştır.

İnsan Hakları Lalesi

Hollanda insan hakları savunucularını desteklemektedir. Hollanda Hükümeti her yıl İnsan Hakları Lalesi adı verilen bir ödül vermektedir.

Eşit haklar

Hollanda lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüel insanlara eşit haklar verilmesi için çalışmaktadır. Hollanda aynı zamanda kadınlar için de eşit hakları teşvik etmektedir.

Özgürlük

Hollanda insan hakları ihlalleri ile mücadele etmekte ve ifade özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü ve internet özgürlüğünü desteklemektedir. Din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet veya herhangi başka bir sebepten ayrımcılığa izin verilmemektedir.

Ticaret ve kalkınma işbirliği

Hollanda ayrıca ticaret ve kalkınma işbirliklerinde de insan haklarına önem vermektedir.

İnsan Hakları Elçisi

Hollanda’nın bir İnsan Hakları Elçisi ve bir İnsan Hakları Fonu bulunmaktadır.