Hollanda ve Avrupa

Hollanda Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üyelerinden biridir. Hollanda, diğer üye devletlerle birlikte daha güçlü bir Avrupa için çalışmaktadır.

Temel Görevler

Hollanda, AB’nin temel görevlerinin aşağıdaki unsurları teşvik etmek olduğu görüşündedir:

  • refah
  • barış
  • emniyet ve güvenlik.

Daimi temsilcilik

Hollanda Daimi Temsilciliği AB içerisinde Hollanda’nın çıkarlarını desteklemektedir.

Hemen hemen bütün Hollanda Hükümeti Bakanlıklarından memurların çalıştığı Daimi Temsilcilik Ofisi Brüksel’de bulunmaktadır.

Hollanda ve Avrupa Birliği

Yıllar içinde Hollanda Avrupa Birliği’nin şu anki haline gelmesinde kilit bir rol oynamıştır.

Zaman çizelgesi

Zaman çizelgesi Hollanda ve Avrupa