Hollanda Dili

Dünya çapında anadili Hollandaca olan yaklaşık 23 milyon kişi bulunmaktadır. Hollandaca, Hollanda, Belçika (Flaman Bölgesi) ve Surinam’da konuşulmaktadır. Hollandaca ayrıca Aruba, Curaçao ve Sint Maarten’de de resmi dildir.

Hollanda Dili Birliği

Hollanda Dil Birliği Hollanda ve Belçika arasında bir antlaşma ile, Hollanda dili konusunda bir işbirliği platformu olarak oluşturulmuştur. Surinam bu birliğin ortak üyesidir.

Hollanda Dili Birliği Hollandaca yazım kurallarını standart hale getirmiştir. Birlik aynı zamanda Avrupa Birliği içinde Hollanda Dili için takip edilen ortak dil politikasını da temin etmektedir.

Yabancı Dil olarak Hollandaca Eğitimi

Avrupa Birliği’nde yaklaşık 5 milyon kişi ikinci dil olarak Hollandaca konuşmaktadır.

Hollandaca konuşulan bölgeler haricinde, Hollandaca, başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere 40 ülkede 220’den fazla üniversitede okutulmaktadır.

Uluslararası örgütlerde Hollandaca

Hollandaca Benelux Birliği ve Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biridir. Bunun sebebi, Belçika ve Hollanda’nın bu çok taraflı toplulukların üye devleti olmasıdır.

Hollandaca aynı zamanda, Karayip Devletleri Birliği ve Güney Amerika Milletleri Topluluğu’nda da, Surinam’in bu uluslararası kurumlardaki üyeliği nedeniyle resmi dillerden biridir.

Afrikaanca

Afrikaanca, Hollandaca’nın, Güney Afrika ve Namibya’da konuşulan çeşitli Cape Hollandaca lehçelerinden evrilmiş kardeş bir dilidir.

Frizce

Frizce Fryslân eyaletinde yaklaşık 350.000 kişinin ana dilidir. Frizce Hollandaca ve İngilizce’ye çok yakındır.