Hollanda’nın resmi milli marşı Wilhelmus’tur

Wilhelmus resmi olarak 1932’de milli marş olarak kabul edilmiştir, ancak 1569-1572 arasında yazılmıştır. Yazılış tarihi nedeniyle, tüm dünyadaki en eski milli marştır.

15 kıta

Wilhelmus’ta 15 kıta bulunmaktadır. Çoğunlukla 1 ve 6. kıtalar söylenir. Her bir kıtanın ilk harfi “Willem van Nassov” adını ortaya çıkarır.

Yazar

Wilhelmus’u şair ve diplomat Philip van Marnix van Sint-Aldegonde yazmıştır.

Metin

Wilhelmus Hollanda ve İspanya arasındaki bağımsızlık savaşı olan Seksen Yıl Savaşları’na (1568-1648) dayanmaktadır. Orange Prensi’nin destekçileri tarafından söylenmiştir. Prens, din özgürlüğünün savunucusu, ve İspanya Kralı Philip II’nin dengi olarak gösterilmektedir.

Wilhelmus metnini Kraliyet Hanedanı web sitesinde okuyabilirsiniz.

Melodi

Milli marşın melodisi, Fransız askerlerinin söylediği ve 1560’lı yıllardan kaldığına inanılan bir şarkının ezgisine dayanmaktadır.