Karayip Hollandası hakkında

Bonaire, St Eustatius ve Saba adaları Karayip Denizi’nde bulunmaktadır. Bu üç ada birlikte Karayip Hollandası’nı oluşturur.

Karayip Hollandası bayrağı

Nüfus: yaklaşık 23,000

Yüzölçümü: 328 km2

Resmi diller: Hollandaca, İngilizce ve (Bonaire’de) Papiamento

Para birimi: Amerikan Doları

Adalar: Bonaire, St Eustatius ve Saba

İdari durumu: Hollanda’nın özel belediyeleri (kamu idareleri)

Bonaire, St Eustatius ve Saba adaları birlikte Karayip Hollandası, veya BES adaları olarak adlandırılırlar.

Karayip Hollandası’nı ziyaret etmek

Karayip Hollandası’nı ziyaret etmeyi mi planlıyorsunuz? Ziyaretinizi önceden planlayın. Turizm bilgileri için TourismBonaire.com , Statiatourism.com ve Sabatourism.com‘u ziyaret edin.

Karayip Hollandası’nda kalmak için, [Karayip vizesine Caribbean visa] ihtiyacınız olabilir.

Karayip Hollandası’nda yaşamak için

Bonaire, St Eustatius ve Saba adalarından birinde yaşamayı mı planlıyorsunuz? Öncelikle ayarlamanız gereken bazı konular var. Karayip Hollandası’nı ziyaret [etmek ve Karayip Hollandası’nda yaşamak Visiting and living in the Caribbean Netherlands] sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Karayip Hollandası’nda iş yapmak

Karayip Hollandası’nda iş yapmayı mı planlıyorsunuz? Hazırlanmayı unutmayın. Yerel piyasa, adalara ihracat ve güvenilir bir iş ortağı bulma konusunda daha fazla bilgi edinmek için [Karayip Hollandası’nda iş yapma’yı Doing business in the Caribbean Netherlands] ziyaret edin.

Yönetişim

Bonaire, St Eustatius ve Saba adaları, Hollanda Krallığı’nın dört ülkesinden biri olan Hollanda’nın parçasıdır.

Bu adalar Hollanda’nın özel belediyeleridir. Normal belediyelerin aksine, bu adalar herhangibir Hollanda eyaletine bağlı değildir. Yani, Bonaire, St Eustatius ve Saba ada makamları normalde eyalet makamları tarafından yürütülen bazı görevleri yürütürler.

Bu üç adadaki ulusal görevleri Karayip Hollandası Ulusal Ofisi yürütür.

Tarih

Bonaire Adası’nda ilk yerleşimler Caquetio halkı tarafından yaklaşık 1000 yılında olmuştur. 1636 yılında Hollanda Batı Hindistan Şirketi (West India Company – WIC) adaya hakim olmuştur.

St Eustatius Adası 1493’te Christopher Columbus tarafından keşfedilmiştir. 1636 yılında adaya Hollanda hakim olmuştur.

Columbus 1493 yılında Saba Adası’nı da keşfetmiştir, ancak bu adada karaya çıkmadığı düşünülmektedir. Hollanda 1632 yılında Saba Adası’nın hakimiyetini almıştır, ancak nihai olarak 1816 yılında tekrar Hollanda hakimiyetine geçene kadar ada pek çok kez el değiştirmiştir.

Adalar konusundaki referandum sonrasında, Bonaire, St Eustatius ve Saba Adaları 2010 yılında Hollanda’nın özel belediyeleri haline gelmiştir.