Barış ve adalet

Hollanda uluslararası hukuk düzenini güçlendirmek istemektedir. Bu önemli ilke Hollanda Anayasası’nın temellerinden biridir.

Uluslararası hukuk düzeni

Uluslararası hukuk, herkese eşit şekilde uygulanan açık ve tahmin edilebilir kuralları ve eşit şartlı bir faaliyet alanını ortaya koyar. İşleyen bir uluslararası hukuk düzeni tüm ülkelerin çıkarınadır.

Dünyanın hukuk merkezi

Lahey dünyanın hukuk merkezi olarak bilinmektedir. Barış Sarayı bu rolün bir sembolüdür.

Lahey içinde ve civarında ofisi bulunan yaklaşık 160 uluslararası örgüt bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

  • Uluslararası Adalet Divanı
  • Daimi Hakemlik Mahkemesi
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi
  • Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi
  • Sierra Leona Özel Mahkemesi
  • Lübnan Özel Mahkemesi’dir.