Hollanda Tarımının Gelecekteki Vizyonu

Hollanda Tarım Bakanı Sayın Carola Schouten,  yakın zaman önce Hollanda Tarımının Gelecekteki Vizyonu hakkındaki fikirlerini kamuoyu ile  paylaşmıştır. Bu vizyonun temelinde geri dönüşümlü tarım yer almaktadır.

Geri dönüşümlü tarım hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlayabilir. En önemlisi, bugünün ve geleceğin nesilleri için gıda ve beslenme güvenliğini garanti edebilir.