Büyükelçi ataması

Hollanda Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanı Blok’un tavsiyesi üzerine, Türkiye’ye yeni bir Büyükelçinin atanmasını uygun görmüştür. Atama, ancak Türkiye makamlarının onayından sonra kesinleşecektir.

Ankara’da görev yapacak olan yeni Büyükelçi, bayan Marjanne de Kwaasteniet. Bundan önce, Brüksel NATO Daimi Temsilcisiydi.