Hollanda Meclisi’nin 1915 olaylarına ilişkin 22 Şubat 2018 tarihinde kabul ettiği önergeler hk.

Bugün, Hollanda Meclisinin Alt Kanadı, 1915 oylarına ilişkin iki adet önerge kabul etmiştir. Bir önergede Meclis, 1915 olaylarının soykırım olarak tanımasını beyan etmektedir. Bu önergeye cevaben Hollanda Hükümeti, Meclisin bu takdirine katılmayacağını beyan etmiştir.

Diğer önergede Meclis, Hükümete Erivan’daki yapılacak olan anma törenine ve bunun akıbetinde her beşinci anma törenine bakan düzeyinde katılmasına dair çağrıda bulunmaktadır.

Hükümet bu önergeye cevaben, anma törenine katılsaydı bile, bunun Hükümetin olayları soykırım olarak tanıması anlamına gelmediğini belirtmiştir.

Hollanda Hükümeti, dehşet verici 1915 olaylarının saygımızı ve dikkatimizi icap ettiğinin altını çizerek, Türkiye ve Ermenistan’ın saygılı bir diyalog ortamı içinde ilgili meseleler konusunda mutabakata varılmasına dair bütün çabalarını desteklemektedir.