Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 2016 yılının ilk yarısında Hollanda’ya geçiyor

Hollanda 2016 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 12. kez üstlenecek. Hollanda’nın bir önceki dönem başkanlığı 2004 yılında gerçekleşmişti. Hollanda’daki AB Dönem Başkanlığı toplantılarının tamamı Amsterdam’da bulunan ‘the Marine Etablissement’ adlı tarihi deniz kuvvetleri tersanesinde gerçekleştirilecek. Bu toplantılara AB üyesi tüm ülkelerin bakanları ve devlet memurları katılacak.

Avrup Birliği Dönem Başkanlığını her 6 ayda bir üye ülkelerden birisi üstleniyor. Bu süre zarfında, AB toplantılarının büyük bir kısmını Dönem Başkanlığını üstlenen ülke hazırlıyor ve bu toplantılara başkanlık ediyor. AB üyesi 28 ülkenin tümünden temsilciler bu toplantılara katılmaktadır. AB bakanlarının resmi toplantıları ya Brüksel’de ya da Lüksemburg’da yapılmakta, ama AB Dönem Başkanı da kendi ülkesinde üye ülke bakanları ve devlet memurları için hazırlık niteliği taşıyan gayrıresmi  toplantılar düzenlemektedir. Ekonomi, Maliye veya Dışişleri Bakanları toplantıları bunlar arasındadır. Hollanda, bu toplantıların yanısıra, tüm üye ülkeleri ilgilendiren ortak konularda da  çalışma gurubu toplantıları ve konferanslar düzenleyecek.

 

Lokasyon

 

Hükümet  Hollanda’da gerçekleştirilecek tüm Başkanlık toplantıları için tek bir mekan kullanılmasına karar verdi. Bu karar, daha önceki dönem başkanlıklarında  toplantılar için değişik mekanlar kullanılmış olması nedeniyle, bir farklılık arzetmektedir.  Tek bir mekan kullanılması, basın odası, iletişim ekipmanları ve tercüme kabinleri gibi tesis ve araçların belli bir yere kurulma ve ardından sökülme maliyetlerini azaltmak için düşünülmüş bir seçenektir. Maliyetin yanısıra, bu kararın alınmasında başka önemli bir etken de  tek bir mekan kullanılmasının misafirler, tercümanlar, gazeteciler ve organizatörler açısından sağlayacağı kolaylıklardır.

Seçilen mekan Amsterdam’da bulunan  ‘the Marine Etablissement’ adlı Savunma Bakanlığı’na bağlı tersanedir. Bu tersane şehir merkezinde, denizcilik müzesinin (Scheepvaartmuseum) yanında yer almaktadır. Tersane bünyesinde toplantı ve konferans için kullanıma uygun binalar bulunmaktadır. Bakanlık, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Marine Etablissement’ı kademeli olarak Amsterdam Belediyesi’ne devredecektir. Bu bölge yerleşime, ticari ve eğlence amaçlı yatırımlara uygun hale getirilmek üzere yeniden yapılandırılacaktır. Burada yapılacak olan AB Dönem Başkanlığı faaliyetleri bu bölgenin gelecekte oynayacağı rol açısıdan iyi bir örnek teşkil etmektedir.

 

Logo

Hollanda,  AB Dönem Başkanlığı döngüsünü vurgulamak amacıyla, 2004 yılında kullandığı logoyu 2016 yılı dönem başkanlığında da kullanacaktır. Bu etkileyici logo Rotterdam merkezli Studio Dumbar tarafından tasarlanmıştır.

 

Başkanlık, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu

AB’de Avrupa Komisonu yeni kanun tekliflerinde bulunur. Bu kanun teklifleri üzerinde, normal şartlarda dönüşümlü Başkanlık tarafından düzenlenen toplantılarda, 28 üyenin ulusal hükümetlerinin katılımıyla (Konsey) ortak bir tartışma yapılır. Bu teklifler Avrupa Parlamentosu’nda da tartışmaya açılır. Konsey ve Parlamento, daha sonra teklifin son halinin detayları üzerinde ortak bir karara varır. Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildiğinde, bunu takiben yeni bir Avrupa Komisyonu’ da atanacaktır.