2017-2018 Dönemi BMGK Adaylığı

Barış, Adalet ve Kalkınmada paydaşınız

Hollanda Krallığı 2017-2018 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeliğine aday olduğunu açıkladı

Seçim

Eğer Hollanda Krallığı seçilirse, 17 yıl aradan sonra yeniden BMGK üyesi olacağız. Hollanda, 1946,  1951-1952, 1965-1966, 1983-1984 ve 1999-2000 dönemleri olmak üzere, daha önce toplam beş kez BMGK üyeliği görevinde bulundu.

BMGK seçimleri 2016 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Batı Avrupa ve Diğerleri grubu ülkeleri için iki sandalye ayrılmış durumda. İtalya ve İsveç de 2017-2018 dönemi için aday ülkeler arasında. BMGK bünyesinde 15 üye ülke bulunuyor, bunlardan beş tanesi daimi üyeler (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD). Diğer 10 daimi olmayan üye bölgelere ayrılan sandalye sayısına göre 2 yıllık dönem için seçiliyor.

BM üyesi 193 ükenin tamamının bu seçimlerde oy verme hakkı bulunuyor. Aday ülkenin seçilebilmesi için oyların üçte ikisini, yani 129 oy alması gerekiyor.

Hollanda Krallığı

Hollanda Krallığı özerk dört ülkeden oluşmaktadır. Hollanda, Aruba, Kurasao ve St Marteen. Bu dört ülke birlikte BM’de bir ülke teşkil etmektedir. Transatlantikteki konumu iki kıtayı ve çeşitli ülke gruplarını birbirine bağlamaktadır. Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri’nin karşılaştığı zorlukların sağladığı tecrübe ile hem Avrupa’ya hem de Latin Amerika’ya giriş kapısı konumundayız. 

Barış, Adalet ve Kalkınma

Hollanda Krallığı Barış, Adalet ve Kalkınma için sizin paydaşınızdır. Biz güvenli, adil ve sürdürülebilir bir dünyaya inanıyoruz.

Hollanda Krallığı’nı amacı dünya genelinde barış, adalet ve kalkınma için güçlü bir ortaklık inşa etmektir. Daha iyi bir ortak gelecek oluşturabilmek amacıyla, başka ülkelerle diyaloğa girmek, işbirliği ve ortaklık yapmak hususunda güçlü bir geleneğe sahibiz.

Hollanda Krallığı’nın 2017-2018 dönemi BMGK Adaylığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: www.nlinunsc.nl